Antibiyotik Kullanımı Ve Zararları

Antibiyotik kullanımı ülkemizde olması gerekenden çok daha üst düzeylerde yaşanıyor, bununla ilgili bilmediğimiz çok şey mi var veya neden bu kadar antibiyotik kullanmaya hevesliyiz anlamamakla beraber, antibiyotik kullanımının nelere yol açtığından çok uzun olmayacak şekilde bahsetmek istiyorum, malûm sağlıkla ilgili her konu mühimdir.

Antibiyotik Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar

Antibiyotik kullanımından kaynaklanan sorunları 6 ana başlıkta izleyip neden her fırsatta kullanmamamız gerektiğini anlamaya çalışacağız, öncelikle basit bir bilgi verelim; Antibiyotikler enfeksiyon kaynaklı hastalıklara karşı kullanılır, bu nedenle ilk önceliğimiz korunmak olmalı enfeksiyon kapmamak için her daim hijyen kurallarına elimizden geldiğince dikkat etmeliyiz, en çok da elimizden geldiğince yani ellerimiz temiz tutmalıyız sık sık yıkamalıyız 🙂 bunun dışında hastalıklara yakalanmamak enfeksiyon kaynaklarının bulaşmasını önlemek için yapmamız gerekenler başka bir konunun olsun daha ayrıntılı şekilde bahsedelim.

Şimdi başta söylediğimiz 6 maddelik sakıncalara gelelim

Antibiyotik Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar

1. İlaç Alerjisi

Bu durum “tip I” alerji diye de bilinir. Özellikle beta-laktamlar olmak üzere, antibiyotiklerin hemen hepsinin yol açma riski vardır. IgE tipi antikorların – mast hücresi zarında bulunurlar – aracılık ettiği olay hafif bir deri döküntüsünden-anafilaktik şoktan ölüme kadar değişen şiddete kendini gösterebilir. Bu ilaçların en önemlileri yani en çok alerji yapanları penisilinler ve sülfonamidlerdir.

2. Sinirsel Bozukluklar

Aminoglikozidlerin kullanılmasında hastaların yaklaşık olarak %1 kadarında işitme ve denge organlarında bozukluklar gözlenir. Bunun yanı sıra aminoglikozidler, linkozamidler, polimiksin, kolistin ve kapreomisin nöro-musküler kavşaklarda uyarı geçişinin bozulmasına; penisilinler, nalidiksik asşt, sikloserin, etionamid ve kinolonlar çırpınmalara; izoniazid, sikloserin ve etambutol çevre siniri yangısına; kolistin, kloramfenikol, streptomisin, sülfonamidler, sülfonamidtrimetoprim karışımları ve nalidiksik asit paresteziye; izoniazid ve etambutol görme bozukluklarına yol açabilirler. Her ne kadar %1 ve/veya %1’den az görülse de risk dahilinde.

Antibiyotik isimleriyle biraz karıştırdık sanırım kısaca özetleyelim; işitme ve denge organlarında bozukluk, çırpınmalar, çevre sinir yangısı, parestezi ve görme bozuklarına neden olabilirler.

AntiBiyotik Sinirsel Bozukluklar

3. Antibiyotik Kullanımından Kaynaklı Mide-bağırsak Kanalı Bozuklukları

Yine ilaç isimleri vererek kafa karıştırmayalım. Bir takım antibiyotik grupları sindirim kanalı mukozasını bozarlar; bulantı, kusma ve sürgüne yol açarlar. Bunun yanı sıra süperenfeksiyona sebep olabilirler. Bağırsak florasını da bozan bazı antibiyotikler vitamin sentezlerini azaltırlar, bunun sonucunda da çok sayıda rahatsızlık görülebilir.

4. Böbrek Bozukluğu

Birçok ilacın yaptığı gibi antibiyotikler böbreklerde hasara yol açabilirler.

5. Karaciğer Hasarı

Böbreğin yanı sıra ilaçlar karaciğerde de değişik derecelerde hasara yol açabilirler.

6. Kemik İliğinin Baskı Altında Kalması

Kloramfenikol antibiyotik türünün uzun süreli kullanımı, tüm kan şekilli hücrelerinde ileri derecede azalmaya varabilecek ölçüde, kemik iliği baskısı oluşabilir.

Antibiyotik Direnci

Antibiyotik Direnci

Antibiyotik Direnci; Hastalık yapıcı mikroorganizmaların, antibakteriyel ilacın kullanıldığı doz aralığında serumda meydana getirdiği yoğunluk düzeyinde, ilaç tarafından etkilenmemesi direnç olarak tanımlanır. Kısaca mikroorganizmanın ilaca bağışıklık kazanması da diyebiliriz.

Antibiyotik direnci günümüzde yukarıda söylediğimiz sakıncaların çok çok üzerinde zararlar vermeye başlamış bulunmaktadır. Antibiyotiklere dirençli bakterilerdeb kaynaklanmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 25.000 dolaylarında insan ölmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ise 2 milyon antibiyotik dirençli bakteri enfeksiyonu bulunmakla birlikte yılda 23.000 dolaylarında ölüm vakası şekillenmektedir.

Sağlık anlamında daha fazla bilgi için Tıklayınız…

İduk Bitig

Tarih, Bilim, Felsefe, Teknoloji, Spor ve daha aklınıza ne gelirse aradıklarınız artık İduk Bitig adresinde!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir