Altınordu Devleti Hakkında Bilgiler

Altınordu Devleti Kurucusu Kimdir

Altınordu Devleti 1241 Yıllarında Cengiz Han’ın Torunu olan Batu Han tarafından kurulmuş bir Türk-Moğol devletidir.

AltınOrdu Devleti Bayrağı

Altınordu Devleti Bayrağı olarak karşımıza iki farklı bayrak çıkmaktadır yaygın olarak gösterilen bayrak soldaki diğeri ise sağdaki bayraktır. İki bayrak da Altınordu Devletini ifade eder.

Altınordu Devleti Nerede Kuruldu Nasıl Yayıldı

Doğu Avrupa’da ağırlık merkezi Volga boyunda olmak üzere kurulmuştur.

Cengiz Han batıya yapılacak sefer işlerini büyük oğlu Cuci’ye vermişti. Cuci’nin genç yaşta ölümü üzerine, oğlu Batu Han, Macaristan’a kadar giderek orada kalan bölgeleri işgal etti. Bu arada 1240 yılında Cengiz Han’ın tahtına geçen Ögeday Han da ölmüştü. Bunun üzerine Batu Han, Macaristan’a kadar fethettiği bölgeleri kendisi yönetmek istedi. Aşağı Volga’da Saray şehrini kurarak burayı merkez olarak kullandı.

Batu Han, hukuken kendisinden üstün olan Moğol Kağanına tabi olmasına rağmen, içeride adeta bir Özerk yönetim kurmuştu yani bağımsız hareket ediyordu. Aşağı ve Orta Volga bölgelerini, Harezm ve Azerbaycan’a kadar Kafkasları ve Kıpçak bozkırlarını Altınordu Devleti bünyesine kattı. Devletin kurucusu olan Batu Han 1255 yılında öldü yerine oğlu Sertak Han geçti, iki sene sonra ise Batu Han’ın kardeşi Berke Han tahta geçti. Berke Han Altınordu Devletinin ilk Müslüman Han’ı olarak tarihe geçti.

Altınordu Devleti Nerede Kuruldu Nasıl Yayıldı

Altınordu Devleti Dini

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi Berke Han’dan sonra Altınordu Devleti Müslüman Türk Devleti olma yolunda ilerliyor bu ilerlemeyi de kısaca özetleyelim:

Berke Han, Mısır Sultanı Baybars ile bir anlaşma sağlayarak 1262 yılında Bağdat’ta Müslümanlara zulmeden Hülagü Han’ı bozguna uğrattı.

Berke Han zamanında Devlet içerisinde İslamiyet hızla yayıldı. Bilhassa Kıpçak ve Koman Türklerinin meskun olduğu bölgelerdeki Altınordu Devleti Moğolları, Müslüman olduktan sonra Türk kültürü etkisinde kaldılar. Dillerini dahi unutup Türkleştiler. Berke Han’dan sonra da yine Müslüman hükümdarlar başa geçti. Özbek Han ve daha sonra gelen hükümdarların hepsi Müslümandı. Özbek Han , İslamiyet’i devletin resmi dini olarak kabul etti. Sarayberke’yi başkent yaptı.

Altınordu Devletinin Zayıflaması

1359 yılında Canıbek Han’ın vefatından sonra Altınordu Devleti’nde iç karışıklıklar başladı ve devlet zayıflama dönemine girmiş oldu. Bu durumdan Ruslar faydalandı Dimitri Donskoy komutasında, Altınordu Devleti’nin ordusunu 1380 yılında yendiler. Toktamış Han başa geçtiğinde bir birlik sağladı ve Devlet 1395 yılında Timur Han’ın seferlerine kadar düzgün dönemler geçirdi. 1398’de Timur Han’ın bu ülkeye yaptığı seferden sonra Toktamış Han, Litvanya Beyinin yanına sığınmak zorunda kaldı. Bundan sonra Şehzadeler arasında taht kavgaları başlayıp devlet birkaç parçaya bölündü. Bu Devletler: “Büyük Altınordu Devleti 1432-1502, Astrahan Hanlığı 1466-1557, Kazan Hanlığı 1445-1552 ve Özbek Hanlığı 1500-1598.

Devletin Bölünmesi

Bu bölünme Rusların işine geldi. Küçük knezlikler halinde vahşi bir hayat süren Ruslar, Altınordu Devleti’nin baskısından kurtulunca 1481 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Altınordu’nun bölünmesinden sonra ortaya çıkan devletlerin birbirleriyle olan rekabetleri Rus İmparatorluğunun zeminini hazırladı.

Altınordu Devleti’nin Yıkılması

Altınordu Devleti’nin kültür ve medeniyeti, Rus İmparatorluğu için bir temel teşkil etmiştir. Zira Ruslar, Altınordu Devleti’nin mirasına konmuşlardır. Rusların ordu düzeni, para birimi, vergi sistemi Altınordu Devletinden alınmadır. Bu tesirler sonucunda Türkçeden de Rus diline birçok kelime geçmiştir.

İduk Bitig

Tarih, Bilim, Felsefe, Teknoloji, Spor ve daha aklınıza ne gelirse aradıklarınız artık İduk Bitig adresinde!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir